Activitats Extraescolars

000_Ban_Servei_MataroEduca

Dins el projecte “Mataró Educa +” de l’Ajuntament de Mataró, la nostra escola i l’Institut Escola Mar Mediterrània (Tomàs Viñas) reprenem per segon cop consecutiu una proposta nova d’activitats extraescolars per al curs 2019-2020 que ofereix als nostres infants i joves la possibilitat de gaudir de les hores no lectives des de moltes vessants.

La gestió del servei, serà a càrrec d’Enlleura’t i l’AEILL Cerdanyola Mataró, així com l’execució a través de la col·laboració d’ altres agents educatius i culturals de Mataró:

Aula de Teatre de Mataró
British American Institute
Laboratori d’Aprenentatge Científic (LAC)
La Destil·leria
Aquestes activitats són per a tots els infants i joves de la ciutat, amb prioritat per als dels centres Josep Montserrat, Institut Escola Mar Mediterrània i Institut Miquel Biada.
PREUS
Activitats d’una hora setmanal, 10 € al mes
Activitats d’hora i mitja setmanal, 15 € al mes
Activitats de dues hores setmanals, 20 € al mes
Música i Moviment: preus especificats al programa
Servei d’acollida
* de 16.30 a 17 h
*Només per als alumnes de l’escola Josep Montserrat i l’Institut Escola Mar Mediterrània.
Les activitats es realitzen d’octubre a maig i es cobren mitjançant 8 quotes per domiciliació bancària entre els dies 1 i 10 de cada mes.
Les altes i baixes hauran de ser comunicades abans del dia 20 de cada mes, passat aquest dia, s’efectuarà el càrrec i no serà possible la devolució de l’import.
En cas de devolució d’un rebut es cobrarà un recàrrec de 5 € per cobrir les despeses generades.
COORDINADOR EXTRAESCOLARS:
Lluís Macías (Enlleura’t): +34 697 680 607